PER VIENERIUS METUS ĮMONĖ VIDUTINIŠKAI ATLIEKA APIE 1 500 VERTINIMO DARBŲ.

UAB “Verslavita” pagrindinė veikla turto ir verslo vertinimas.

* Per įmonės darbo praktiką buvo įvertinti įvairios paskirties objektai – prekybos centrai, turgūs, komercinės, administracinės patalpos, sandėliavimo, gamybinės bazės, laivai, durpynai, dolomito, žvyro kasyklos, grūdų, sėklų, medžio apdirbimo, mėsos, baldų, neaustinių medžiagų, metalo apdirbimo, statybos, durpių, grybų, pieno, gėrimų, plastmasės liejimo, stogų dangų, spaustuvės, odos perdirbimo įmonės bei jų įrengimai ar gamybinės linijos.

* Atlikti nebaigtų statybų, biokuro gamyklų, salyklo gamyklų, naftos bazių, degalinių, sanatorinių kompleksų, vėjo jėgainių, vandens gręžinių, viešbučių vertinimai.

* Įvairiapusiška paslaugų paletė ir 20 metų darbuotojų stažas šioje srityje užtikrina aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir kompetenciją.

* Įmonė vertina tokius objektus kaip: gamybiniai kompleksai, specializuotos paskirties gamyklos (stogų dangų, grybynai, pieno, mėsos perdirbimo, alaus daryklos, grūdų saugyklos, spaustuvės, naftos perdirbimo įmonės), uostai, logistikos centrai, vėjo jėgainės, saulės elektrinės, durpynai, dolomito ir žvyro karjerai, laivai, geoterminės katilinės, biokuro elektrinės, salyklo gamyklos, degalinės, sanatoriniai kompleksai, biurų centrai, viešbučiai, investiciniai projektai ir kiti. Įmonė atlieka retrospektyvinius (atgalinius) vertinimus. 


 

KILNOJAMASIS TURTAS
NEKILNOJAMASIS TURTAS
VERSLAS
VERTINAMAS ĮVAIRUS TURTAS
VERTINAME ĮVAIRIAIS TIKSLAIS
BENDROVĖ SĖKMINGAI BENDRADARBIAUJA