MES GERBIAME SAVO KLIENTŲ KONFIDENCIALUMĄ, SAUGOME JŲ KOMERCINES IR PROFESINES PASLAPTIS.  VENGIAME INTERESŲ KONFLIKTŲ.

UAB „Verslavita” įkurta 2001 metais Lietuvoje.  Įmonė jau 19 metų sėkmingai vykdo ir vysto verslą. Skyriai įkurti penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose - Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose bei Panevėžyje. Bendrovė turi licenciją leidžiančią verstis turto ir verslo vertinimo veikla. Įmonė yra apsidraudusi turto arba verslo vertintojo civilinės atsakomybės draudimu. Bendrovėje dirba 20 darbuotojai, iš kurių aštuoni turto vertintojai turi nekilnojamojo, kilnojamojo ir verslo vertintojų kvalifikaciją. 
Įvairiapusiška paslaugų paletė ir 20 metų darbuotojų stažas šioje srityje užtikrina aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir kompetenciją. 

Per vienerius metus įmonė vidutiniškai atlieka apie 2 000 vertinimo darbų.
Įmonė vertina tokius objektus kaip: gamybiniai kompleksai, specializuotos paskirties gamyklos (stogų dangų, grybynai, pieno, mėsos perdirbimo, alaus daryklos, grūdų saugyklos, spaustuvės, naftos perdirbimo įmonės), uostai, logistikos centrai, vėjo jėgainės, saulės elektrinės, durpynai, dolomito ir žvyro karjerai, laivai, geoterminės katilinės, biokuro elektrinės, salyklo gamyklos, degalinės, sanatoriniai kompleksai, biurų centrai, viešbučiai, investiciniai projektai ir kiti. Įmonė atlieka retrospektyvinius (atgalinius) vertinimus.

VIZIJA
MISIJA
VERTYBĖS
PASLAUGOS

  ĮMONĖ JAU 19 METŲ SĖKMINGAI VYKDO IR VYSTO VERSLĄ!