Už socialinę partnerystę su mokslo įstaigomis

2015.03.20

UAB „Verslavita“ direktorei Gražinai Garuolienei 2015m. kovo 20d. skirta padėka „už bendradarbiavimą puoselėjant socialinę partnerystę bei aktyvų dalyvavimą, įgyvendinant projektą „Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymas“ Nr. VP1-2.2.-ŠMM-04-V-06-010 (Švietimo ir mokslo ministerija, Panevėžio kolegija, Šiaulių valstybinė kolegija).