2007.03.26

padėka

2007m. kovo 26d. Gražinai Garuolienei skirta padėka „Už nuoširdų darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą ugdant Lietuvos turto vertintojų bendruomenės praktinę ir metodinę patirtį“. (Lietuvos turto vertintojų asociacija).