PER VIENERIUS METUS ĮMONĖ VIDUTINIŠKAI ATLIEKA APIE 1 500 VERTINIMO DARBŲ.

UAB “Verslavita” pagrindinė veikla turto ir verslo vertinimas.

* Per įmonės darbo praktiką buvo įvertinti įvairios paskirties objektai – prekybos centrai, turgūs, komercinės, administracinės patalpos, sandėliavimo, gamybinės bazės, laivai, durpynai, dolomito, žvyro kasyklos, grūdų, sėklų, medžio apdirbimo, mėsos, baldų, neaustinių medžiagų, metalo apdirbimo, statybos, durpių, grybų, pieno, gėrimų, plastmasės liejimo, stogų dangų, spaustuvės, odos perdirbimo įmonės bei jų įrengimai ar gamybinės linijos.

* Atlikti nebaigtų statybų, biokuro gamyklų, salyklo gamyklų, naftos bazių, degalinių, sanatorinių kompleksų, vėjo jėgainių, vandens gręžinių, viešbučių vertinimai.

* Įvairiapusiška paslaugų paletė ir 20 metų darbuotojų stažas šioje srityje užtikrina aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir kompetenciją.

* Įmonė vertina tokius objektus kaip: gamybiniai kompleksai, specializuotos paskirties gamyklos (stogų dangų, grybynai, pieno, mėsos perdirbimo, alaus daryklos, grūdų saugyklos, spaustuvės, naftos perdirbimo įmonės), uostai, logistikos centrai, vėjo jėgainės, saulės elektrinės, durpynai, dolomito ir žvyro karjerai, laivai, geoterminės katilinės, biokuro elektrinės, salyklo gamyklos, degalinės, sanatoriniai kompleksai, biurų centrai, viešbučiai, investiciniai projektai ir kiti. Įmonė atlieka retrospektyvinius (atgalinius) vertinimus. 


 

KILNOJAMASIS TURTAS

Kilnojamasis turtas – turtas (daiktas), kuris iš vienos vietos į kitą gali būti perkeltas nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

Kilnojamasis turtas yra ne tik transporto priemonės.
Tai plati sąvoka, apimanti tokius dalykus kaip įvairios statybinės medžiagos ir technika, įrengimai, prietaisai ir staklės, gamybinės linijos, žemės ūkio produkcija, namų apyvokos daiktai, baldai ir kt.

Vertinant kilnojamąjį turtą taikomi šie turto vertinimo metodai arba jų deriniai:

Lyginamosios vertės metodas - turto rinkos vertė nustatoma lyginant analogiškų objektų sandorių kainas, kartu atsižvelgiant į vertinamo turto ir jo analogo skirtumus.

Atkuriamosios vertės metodas - pagrindas yra skaičiavimai, kiek kainuotų atkurti esamos fizinės būklės ir esamų eksploatacinių bei naudingumo savybių objektus pagal vertinimo metu taikomas darbų technologijas ir kainas.

Naudojimo pajamų vertės metodas - turto vertė nustatoma kapitalizuojant pajamas, grynąsias pajamas, gaunamus iš turto naudojimo. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Nekilnojamasis turtas - žemės sklypas ir su juo susiję daiktai, kurie negali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės, arba turtas, kurį nekilnojamuoju pripažįsta įstatymai. Vertinant nekilnojamąjį turtą taikomi šie turto vertinimo metodai arba jų deriniai:

Lyginamosios vertės metodas - turto rinkos vertė nustatoma lyginant analogiškų objektų sandorių kainas, kartu atsižvelgiant į vertinamo turto ir jo analogo skirtumus.

Atkuriamosios vertės metodas - pagrindas yra skaičiavimai, kiek kainuotų atkurti esamos fizinės būklės ir esamų eksploatacinių bei naudingumo savybių objektus pagal vertinimo metu taikomas darbų technologijas ir kainas.

Naudojimo pajamų vertės metodas - turto vertė nustatoma kapitalizuojant pajamas, grynąsias pajamas, gaunamus iš turto naudojimo. 

VERSLAS

Verslo vertinimai – akcijų paketų, ženklų, žalos ir kt.

Vertinimo paslaugos trukmė priklauso nuo vertinamo turto pobūdžio, apimties, vertinimo tikslo bei sudėtingumo ir atliekamos tokia seka:

Dokumentų analizė;

Turto apžiūra;

Ataskaitos ruošimas;

Dokumentų atidavimas užsakovui;

Bendrovėje dirba licenzijuoti nekilnojamo, kilnojamo ir verslo vertinimo specialistai. Ilgametė įmonės veiklos patirtis, bei nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, dalyvaujant mokymuose ir seminaruose, leidžia tiksliau tenkinti užsakovų poreikius.

Verslo vertinimas - įmonės verslo ar jos versle turimų nuosavybės interesų vertės nustatymo ar išvados apie vertę pateikimo veiksmas ir procesas.

Verslo vertintojas - tai fizinis asmuo, turintis Lietuvoje galiojantį verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą ir Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka besiverčiantis verslo vertinimo veikla.

VERTINAMAS ĮVAIRUS TURTAS

· gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties objektai,

· įvairios paskirties žemės sklypai,

· gamybiniai kompleksai,

· specializuotos paskirties gamyklos (stogų dangų, grybynai, pieno, mėsos perdirbimo, alaus daryklos, grūdų saugyklos, spaustuvės, naftos perdirbimo įmonės, uostai ir t.t.)

· logistikos centrai,

· vėjo jėgainės,

· saulės elektrinės, durpynai,

· dolomito ir žvyro karjerai,

· laivai,

· geoterminės katilinės,

· naftos perdirbimo įmonės,

· biokuro elektrinės,

· salyklo gamyklos,

· degalinės,

· sanatoriniai kompleksai,

· viešbučiai,

· investiciniai projektai,

· verslo vertinimas (akcijos, ženklai),

· kita..

VERTINAME ĮVAIRIAIS TIKSLAIS

KAI TURTAS:

· perkamas ar parduodamas, mainomas, dovanojamas, paveldimas;

· skiriamas steigiamai ar plečiamai akcinei bendrovei kaip nepiniginis (turtinis) įnašas;

· apdraudžiamas, apmokestinamas, deklaruojamas;

· jungiamas su kitu turtu ar atidalijamas iš bendro turto;

· įkeičiamas;

· įrašomas į finansinės apskaitos dokumentus;

· paimamas nustatyta tvarka visuomenės poreikiams.

· taikomos bankroto procedūros;

· vykdomos teismo antstolių nutartys;

· kai to pageidauja turto savininkas ar vertinimo užsakovas.

· kai reikalingas retrospektyvinis (atgalinis) vertinimas.

· ir kita....

BENDROVĖ SĖKMINGAI BENDRADARBIAUJA